การควบคุมการแสดงออกของยีน (Gene expression regulation)

soft-moss-covers-ancient-log-mystical-sunlightfiltered-forest (Website)

การควบคุมการแสดงออกของยีน (Gene Expression Regulation) เป็นกระบวนการที่ทำให้ยีนต่างๆ ในเซลล์ถูกเปิดหรือปิดการทำงานเพื่อผลิตโปรตีนหรือไม่ผลิตโปรตีนตามที่ร่างกายต้องการ การควบคุมนี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาของสิ่งมีชีวิต การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม และการรักษาความสมดุลในร่างกาย

ระดับของการควบคุมการแสดงออกของยีน

การควบคุมการแสดงออกของยีนสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายระดับ ได้แก่

 • การควบคุมก่อนการถอดรหัส (Pre-transcriptional Regulation): กระบวนการนี้เกิดขึ้นในระดับของ DNA โดยมีโปรตีนที่เรียกว่า ตัวควบคุมการถอดรหัส (Transcription Factors) เข้ามาเกาะที่บริเวณโปรโมเตอร์ของยีนเพื่อเปิดหรือปิดการทำงานของยีน
 • การควบคุมการถอดรหัส (Transcriptional Regulation): ในขั้นตอนนี้ การควบคุมการถอดรหัสของยีนเป็นการกำหนดว่า mRNA จะถูกสร้างขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งมีผลต่อปริมาณโปรตีนที่ผลิตออกมา
 • การควบคุมหลังการถอดรหัส (Post-transcriptional Regulation): กระบวนการนี้รวมถึงการตัดต่อ mRNA (mRNA splicing) การเพิ่มหมวก 5’ และการเติมหางโพลี-A ที่ 3’ ซึ่งมีผลต่อความเสถียรและการแปลรหัสของ mRNA
 • การควบคุมการแปลรหัส (Translational Regulation): การควบคุมในขั้นตอนนี้เกี่ยวข้องกับการแปล mRNA ไปเป็นโปรตีน โดยโปรตีนบางชนิดสามารถยับยั้งหรือส่งเสริมการแปลรหัส
 • การควบคุมหลังการแปลรหัส (Post-translational Regulation): การควบคุมนี้เกี่ยวข้องกับการดัดแปลงโปรตีนหลังจากที่ถูกสร้างขึ้นแล้ว เช่น การเติมหมู่ฟอสเฟต การเติมหมู่น้ำตาล และการตัดโปรตีน

กลไกการควบคุมการแสดงออกของยีน

มีหลายกลไกที่เซลล์ใช้ในการควบคุมการแสดงออกของยีน เช่น

 • ตัวควบคุมการถอดรหัส (Transcription Factors): โปรตีนเหล่านี้สามารถเกาะที่บริเวณโปรโมเตอร์หรือบริเวณควบคุมอื่นๆ ของยีนเพื่อเปิดหรือปิดการถอดรหัส
 • RNA Interference (RNAi): กลไกนี้ใช้ RNA ขนาดเล็ก เช่น siRNA และ miRNA ในการยับยั้งการแปลรหัสของ mRNA เป้าหมาย
 • Epigenetic Modifications: การเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นบน DNA หรือฮิสโตน เช่น การเติมหมู่เมทิล (DNA Methylation) หรือการดัดแปลงฮิสโตน (Histone Modification) ซึ่งมีผลต่อการเข้าถึงของเครื่องจักรการถอดรหัส

ความสำคัญของการควบคุมการแสดงออกของยีน

การควบคุมการแสดงออกของยีนมีความสำคัญต่อหลายกระบวนการในร่างกาย เช่น:

 • การพัฒนาและการเจริญเติบโต (Development and Growth): การควบคุมการแสดงออกของยีนที่ถูกต้องเป็นสิ่งจำเป็นในการกำหนดรูปแบบและการทำงานของเซลล์ในระหว่างการพัฒนา
 • การตอบสนองต่อสภาพแวดล้อม (Response to Environment): เซลล์สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงออกของยีนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น อุณหภูมิ แสง และสารเคมี
 • การรักษาสมดุลของร่างกาย (Homeostasis): การควบคุมการแสดงออกของยีนช่วยให้ร่างกายสามารถรักษาสมดุลของกระบวนการต่างๆ เช่น การเผาผลาญ การซ่อมแซมเซลล์ และการควบคุมภูมิคุ้มกัน

การประยุกต์ใช้ในการแพทย์และวิทยาศาสตร์

การเข้าใจและควบคุมการแสดงออกของยีนมีประโยชน์มากในการพัฒนาเทคโนโลยีและการรักษาโรค

 • การรักษาด้วยยีนบำบัด (Gene Therapy): การแก้ไขยีนที่มีปัญหาในผู้ป่วยโรคทางพันธุกรรม
 • การพัฒนายาใหม่ (Drug Development): การค้นหายาที่สามารถปรับเปลี่ยนการแสดงออกของยีนที่เกี่ยวข้องกับโรคต่างๆ
 • การวิจัยโรคมะเร็ง (Cancer Research): การศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมการแสดงออกของยีนในเซลล์มะเร็งเพื่อหาแนวทางในการรักษา

คำถามที่พบบ่อย

การควบคุมการแสดงออกของยีนมีบทบาทอย่างไรในกระบวนการพัฒนาของสิ่งมีชีวิต?

การควบคุมการแสดงออกของยีนมีบทบาทสำคัญในการกำหนดรูปแบบและการทำงานของเซลล์ในระหว่างการพัฒนา โดยเซลล์ที่ต่างกันในร่างกายจะแสดงออกของยีนที่แตกต่างกัน เพื่อให้มีความสามารถและลักษณะที่เหมาะสมกับหน้าที่ของตน

อะไรคือบทบาทของตัวควบคุมการถอดรหัส (Transcription Factors)?

ตัวควบคุมการถอดรหัสเป็นโปรตีนที่มีบทบาทในการเปิดหรือปิดการทำงานของยีน โดยการเกาะที่บริเวณโปรโมเตอร์หรือบริเวณควบคุมอื่น ๆ ของยีน เพื่อควบคุมการถอดรหัส mRNA ซึ่งมีผลต่อปริมาณโปรตีนที่ผลิตออกมา

Epigenetic Modifications คืออะไรและมีผลอย่างไรต่อการแสดงออกของยีน?

Epigenetic Modifications คือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีที่เกิดขึ้นบน DNA หรือฮิสโตน เช่น การเติมหมู่เมทิล (DNA Methylation) หรือการดัดแปลงฮิสโตน (Histone Modification) ซึ่งมีผลต่อการเข้าถึงของเครื่องจักรการถอดรหัส ทำให้สามารถเปิดหรือปิดการแสดงออกของยีนได้ โดยไม่เปลี่ยนแปลงลำดับเบสของ DNA

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ :
 • Facebook :
 • Instagram :
 • twitter :
 • LINE :
 • เบอร์โทร :
 • แผนที่ :