บริการของเรา

ม.ต้น เตรียมตัวสอบเข้า ม.4 โรงเรียนดัง สอบเข้า ม.4 น้อง ๆ จะต้องเตรียมตัวสอบรายวิชาหลัก ๆ ได้แก่ ภาษ...
S__2719753_0
รับสอนวิชาชีววิทยา (biology course)
S__2719753_0
รับสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (science course)
green-tea-bud-fresh-leaves-tea-plantations-cameron-highland-malaysia (Website)
บริการรับดูแลสวนมะพร้าว บริการรับดูแลสวนมะพร้าวมีหลายด้านที่สำคัญ เช่นการตรวจสอบสุขภาพของต้นมะพร้าวเ...
green-tea-bud-fresh-leaves-tea-plantations-cameron-highland-malaysia (Website)
บริการรับดูแลสวนผลไม้ บริการรับดูแลสวนผลไม้เป็นทางเลือกที่ดีในการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ต้องกา...