ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก (Musculoskeletal System)

soft-moss-covers-ancient-log-mystical-sunlightfiltered-forest (Website)

ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก (Musculoskeletal System) เป็นระบบที่มีความสำคัญอย่างมากในร่างกายมนุษย์และสัตว์ ซึ่งประกอบด้วยกระดูก กล้ามเนื้อ ข้อต่อ และเนื้อเยื่อเชื่อมโยงต่าง ๆ ระบบนี้ทำหน้าที่ในการเคลื่อนไหว การค้ำจุนโครงสร้างของร่างกาย และการป้องกันอวัยวะภายใน

โครงสร้างของระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก

ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกสามารถแบ่งออกเป็นส่วนหลัก ๆ ดังนี้:

 • กระดูก (Bones): กระดูกเป็นส่วนที่แข็งและทำหน้าที่ในการค้ำจุนร่างกาย ปกป้องอวัยวะภายใน และทำหน้าที่เป็นจุดยึดสำหรับกล้ามเนื้อ กระดูกในร่างกายมนุษย์มีประมาณ 206 ชิ้น ซึ่งประกอบไปด้วยกระดูกสันหลัง กระดูกซี่โครง กระดูกแขน ขา และกะโหลกศีรษะ
 • กล้ามเนื้อ (Muscles): กล้ามเนื้อทำหน้าที่ในการเคลื่อนไหวของร่างกายโดยการหดตัวและคลายตัว กล้ามเนื้อสามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก ได้แก่ กล้ามเนื้อลาย (Skeletal Muscle) กล้ามเนื้อหัวใจ (Cardiac Muscle) และกล้ามเนื้อเรียบ (Smooth Muscle)
 • ข้อต่อ (Joints): ข้อต่อเป็นจุดที่กระดูกสองชิ้นหรือมากกว่านั้นมาต่อกัน ทำให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหวได้ ข้อต่อมีหลายประเภท เช่น ข้อต่อแบบบอลและซ็อกเก็ต (Ball and Socket Joint) ข้อต่อแบบหมุน (Hinge Joint) และข้อต่อแบบบานพับ (Pivot Joint)
 • เนื้อเยื่อเชื่อมโยง (Connective Tissues): เนื้อเยื่อเชื่อมโยงรวมถึงเส้นเอ็น (Tendons) ที่ยึดกล้ามเนื้อกับกระดูก และเส้นเอ็นไขว้ (Ligaments) ที่ยึดกระดูกกับกระดูก

การทำงานของระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก

ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกทำงานร่วมกันในการเคลื่อนไหวและการค้ำจุนร่างกาย ดังนี้:

 • การเคลื่อนไหว (Movement): การเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเมื่อกล้ามเนื้อหดตัวและดึงกระดูกให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ การทำงานร่วมกันของกล้ามเนื้อคู่ (Antagonistic Muscles) เช่น กล้ามเนื้อไบเซพส์ (Biceps) และไตรเซพส์ (Triceps) ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่หลากหลาย
 • การค้ำจุน (Support): กระดูกและกล้ามเนื้อทำหน้าที่ในการค้ำจุนร่างกายให้คงรูปและมั่นคง กระดูกสันหลังทำหน้าที่ในการค้ำจุนโครงสร้างร่างกายส่วนบนและป้องกันไขสันหลัง
 • การป้องกัน (Protection): กระดูกทำหน้าที่ในการป้องกันอวัยวะสำคัญ เช่น กะโหลกศีรษะป้องกันสมอง กระดูกซี่โครงป้องกันหัวใจและปอด
 • การผลิตเซลล์เม็ดเลือด (Blood Cell Production): กระดูกบางชนิด เช่น กระดูกขากรรไกรและกระดูกซี่โครง ทำหน้าที่ในการผลิตเซลล์เม็ดเลือดในไขกระดูก

ปัญหาและโรคที่เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูก

ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกอาจประสบปัญหาและโรคต่าง ๆ เช่น:

 • กระดูกหัก (Fractures): การบาดเจ็บที่กระดูกทำให้กระดูกหัก ซึ่งอาจเกิดจากการหกล้ม อุบัติเหตุ หรือการบาดเจ็บในการเล่นกีฬา
 • โรคข้อเสื่อม (Osteoarthritis): เป็นโรคที่เกิดจากการสึกหรอของข้อต่อ ทำให้เกิดอาการปวดและข้อยึด
 • กล้ามเนื้ออักเสบ (Myositis): การอักเสบของกล้ามเนื้อที่ทำให้เกิดอาการปวดและกล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis): เป็นภาวะที่กระดูกบางและเปราะง่าย ทำให้เสี่ยงต่อการหัก

การรักษาและการป้องกัน

การรักษาและการป้องกันปัญหาที่เกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกสามารถทำได้ด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น:

 • การออกกำลังกาย: การออกกำลังกายที่เหมาะสมช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและกระดูกให้แข็งแรง
 • การรับประทานอาหารที่มีคุณค่า: อาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง
 • การป้องกันการบาดเจ็บ: การใช้เครื่องป้องกัน เช่น หมวกกันน็อกและอุปกรณ์ป้องกันการบาดเจ็บในการเล่นกีฬา
 • การรักษาทางการแพทย์: การรักษาทางการแพทย์ เช่น การทำกายภาพบำบัด การผ่าตัด และการใช้ยา

สรุป

ระบบกล้ามเนื้อและโครงกระดูกมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเคลื่อนไหวและการค้ำจุนร่างกาย การดูแลรักษาระบบนี้ให้แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย

คำถาที่พบบ่อย

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ :
 • Facebook :
 • Instagram :
 • twitter :
 • LINE :
 • เบอร์โทร :
 • แผนที่ :