การวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด (Stem cell research)

soft-moss-covers-ancient-log-mystical-sunlightfiltered-forest (Website)

การวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cell Research) เป็นสาขาหนึ่งของวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาคุณสมบัติและการใช้ประโยชน์ของเซลล์ต้นกำเนิด เซลล์ต้นกำเนิดเป็นเซลล์ที่มีความสามารถในการแบ่งตัวและพัฒนาไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆ ในร่างกาย การวิจัยเกี่ยวกับเซลล์ต้นกำเนิดมีความสำคัญอย่างยิ่งในการแพทย์และการรักษาโรคที่ยังไม่มีวิธีการรักษาที่ได้ผล

ประเภทของเซลล์ต้นกำเนิด

เซลล์ต้นกำเนิดสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภทตามแหล่งที่มาและความสามารถในการพัฒนา ได้แก่

 • เซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อน (Embryonic Stem Cells): เป็นเซลล์ที่ได้จากตัวอ่อนในระยะเริ่มต้น (Blastocyst) ซึ่งมีความสามารถในการพัฒนาไปเป็นเซลล์ทุกชนิดในร่างกาย (Pluripotent)
 • เซลล์ต้นกำเนิดจากเนื้อเยื่อผู้ใหญ่ (Adult Stem Cells): เป็นเซลล์ที่พบในเนื้อเยื่อต่างๆ ของผู้ใหญ่ เช่น ไขกระดูก ผิวหนัง และสมอง ซึ่งมีความสามารถในการพัฒนาไปเป็นเซลล์บางชนิดในเนื้อเยื่อนั้นๆ (Multipotent)
 • เซลล์ต้นกำเนิดจากสายสะดือ (Umbilical Cord Stem Cells): เป็นเซลล์ที่ได้จากเลือดในสายสะดือและรก ซึ่งมีความสามารถในการพัฒนาไปเป็นเซลล์เม็ดเลือดต่างๆ

การประยุกต์ใช้เซลล์ต้นกำเนิดในการแพทย์

การวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดมีความสำคัญในการพัฒนาวิธีการรักษาโรคต่างๆ เช่น

 • การรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว (Leukemia): การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดจากไขกระดูกหรือสายสะดือเพื่อสร้างเซลล์เม็ดเลือดใหม่ที่ปกติ
 • การรักษาโรคเบาหวานชนิดที่ 1 (Type 1 Diabetes): การใช้เซลล์ต้นกำเนิดเพื่อสร้างเซลล์เบต้าในตับอ่อนที่สามารถผลิตอินซูลินได้
 • การรักษาโรคพาร์กินสัน (Parkinson’s Disease): การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดเพื่อทดแทนเซลล์ประสาทที่เสียหาย
 • การรักษาอาการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง (Spinal Cord Injuries): การใช้เซลล์ต้นกำเนิดในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อประสาทที่ได้รับบาดเจ็บ

ความท้าทายและจริยธรรมในการวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด

การวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ รวมถึงประเด็นทางจริยธรรม

 • ความเสี่ยงของการปลูกถ่าย: การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดอาจมีความเสี่ยงต่อการเกิดการปฏิเสธของร่างกายและการเจริญเติบโตผิดปกติของเซลล์
 • ประเด็นทางจริยธรรม: การใช้เซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนมนุษย์ก่อให้เกิดข้อถกเถียงทางจริยธรรมเกี่ยวกับสิทธิและสถานะของตัวอ่อน
 • การควบคุมคุณภาพและความปลอดภัย: การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีเซลล์ต้นกำเนิดต้องมีการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

แนวโน้มและความก้าวหน้าในอนาคต

การวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดมีแนวโน้มที่จะขยายตัวและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วในอนาคต

 • การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่: เช่น การใช้ CRISPR ในการแก้ไขยีนในเซลล์ต้นกำเนิด และการสร้างเซลล์ต้นกำเนิดจากเซลล์ที่โตเต็มวัย (Induced Pluripotent Stem Cells – iPSCs)
 • การประยุกต์ใช้ในเวชศาสตร์ฟื้นฟู (Regenerative Medicine): การใช้เซลล์ต้นกำเนิดในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อและอวัยวะที่เสียหาย
 • การวิจัยเพื่อพัฒนาวัคซีนและยาใหม่: การใช้เซลล์ต้นกำเนิดในการวิจัยและพัฒนาวัคซีนและยาที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

เซลล์ต้นกำเนิดคืออะไรและมีคุณสมบัติพิเศษอย่างไร?

เซลล์ต้นกำเนิด (Stem Cells) เป็นเซลล์ที่มีความสามารถในการแบ่งตัวและพัฒนาไปเป็นเซลล์ชนิดต่างๆ ในร่างกาย คุณสมบัติพิเศษของเซลล์ต้นกำเนิดคือสามารถพัฒนาไปเป็นเซลล์เฉพาะชนิดได้ (Differentiation) และสามารถแบ่งตัวได้เป็นเวลานานโดยไม่สูญเสียคุณสมบัติดังกล่าว (Self-Renewal)

เซลล์ต้นกำเนิดสามารถใช้ในการรักษาโรคอะไรได้บ้าง?

เซลล์ต้นกำเนิดสามารถใช้ในการรักษาโรคหลายประเภท เช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาว โรคเบาหวานชนิดที่ 1 โรคพาร์กินสัน อาการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง และโรคหัวใจ นอกจากนี้ยังมีการวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้เซลล์ต้นกำเนิดในการฟื้นฟูเนื้อเยื่อและอวัยวะที่เสียหาย

การวิจัยเซลล์ต้นกำเนิดมีประเด็นทางจริยธรรมอะไรบ้าง?

การวิจัยเซลล์ต้นกำเนิด โดยเฉพาะการใช้เซลล์ต้นกำเนิดจากตัวอ่อนมนุษย์ ก่อให้เกิดข้อถกเถียงทางจริยธรรมเกี่ยวกับสิทธิและสถานะของตัวอ่อน การใช้ตัวอ่อนในการวิจัยถูกมองว่าเป็นการทำลายชีวิตที่อาจเกิดขึ้นได้ นอกจากนี้ยังมีประเด็นเกี่ยวกับความเสี่ยงของการปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดและการควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยในการวิจัยและการใช้เทคโนโลยีนี้

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ :
 • Facebook :
 • Instagram :
 • twitter :
 • LINE :
 • เบอร์โทร :
 • แผนที่ :