บริการรับสอนพิเศษหาดใหญ่

รับสอนพิเศษแบบกลุ่มและตัวต่อตัวโดยผู้เชี่ยวชาญ

ค่าเรียนเริ่มต้นที่ 200 บาท/ชม.

บริการรับสอนพิเศษจากทรัพย์โอภาส

No data was found

วิชาที่เปิดสอน

เรารับสอนพิเศษหาดใหญ่ตั้งแต่ระดับประถมจนถึงระดับมัธยมปลาย โดยมีวิชาที่สอนดังนี้

  • วิชาเคมี
  • ชีววิทยา
  • วิชาวิทยาศาสตร์ (ระดับประถม – มัธยมต้น)

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ฟรี เราพร้อมให้บริการเพื่อช่วยให้คุณหรือลูกของคุณได้รับการสอนและพัฒนาทักษะอย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมต้องเลือกเรียนกับเรา

มีสอนแบบตัวต่อตัว

ผู้สอนจะปรับการสอนให้เข้ากับผู้เรียนรายบุคคล เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพที่สุด

กำหนดเวลาเรียนได้

ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนที่สะดวกและตรงกับผู้สอนได้ค่ะ เพื่อให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างสะดวกสบายและมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกๆ ครั้ง

จ่ายเงินเป็นครั้งๆ หลังเรียนจบ

จ่ายเงินเป็นครั้งๆ หลังเรียนจบ ไม่ต้องจ่ายเงินเป็นก้อนเป็นคอร์สก่อนเรียน หากเรียนแล้วไม่ถูกใจ สามารถเป็นผู้สอนได้ทันที

เราสอนทั้งแบบออนไลน์ / ออฟไลน์

สอนพิเศษแบบออนไลน์

เรียนพิเศษออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom ช่วยในการสื่อสารออนไลน์และการสอนออนไลน์ที่มีความสะดวกสบาย การเรียนรู้แบบนี้ช่วยให้นักเรียนสามารถเข้าถึงการสอนจากครูหรือผู้สอนได้อย่างสะดวกและยังสามารถเรียนรู้ได้ตามปกติโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางออกเรียน

สอนพิเศษแบบออฟไลน์

เราสอนพิเศษทั้งแบบกลุ่ม (3-5 คน) และแบบตัวต่อตัว ในการสอนแบบกลุ่ม 3-5 คน นักเรียนจะได้รับประโยชน์จากการเรียนรู้ที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เรียนคนอื่น ๆ ซึ่งสามารถกระตุ้นให้เกิดการสอนและการเรียนที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นได้ ในขณะเดียวกัน การสอนแบบตัวต่อตัวจะให้โอกาสในการเรียนรู้ที่มีการปรับให้เข้ากับความต้องการและระดับของนักเรียนได้อย่างแม่นยำและเน้นที่ความก้าวหน้าของแต่ละบุคคล

บริการรับสอนพิเศษ 

สอนพิเศษวิชาชีววิทยา

การเรียนพิเศษในวิชาชีววิทยาช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจทฤษฏีและหลักการของวิชาชีววิทยาอย่างลึกซึ้งมากขึ้น เรายินดีเสมอที่จะตอบข้อสงสัยและปัญหาที่เกิดขึ้นในการเรียนของผู้เรียน เรายังเน้นเสริมความเข้าใจในหลักการและทฤษฏีต่างๆ ของวิชาชีววิทยา และให้เทคนิคที่เป็นประโยชน์ที่สามารถนำไปใช้ในการเรียนและสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยให้ผลการเรียนในวิชาชีววิทยาดียิ่งขึ้น ไม่ว่าผู้เรียนจะเป็นคนที่ไม่ชอบวิชานี้หรือไม่ การเรียนพิเศษชีววิทยาสามารถช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเก่งในวิชานี้ได้ดียิ่งขึ้นค่ะ

สอนพิเศษวิชาเคมี


วิชาเคมีเป็นหนึ่งในวิชาที่มีความสำคัญและน่าสนใจในระดับการศึกษาต่างๆ ซึ่งเน้นการศึกษาเกี่ยวกับสมบัติและโครงสร้างของสารทางเคมี การเรียนเคมีช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงกระบวนการทางเคมีที่เกิดขึ้นในธรรมชาติและในชีวิตประจำวัน รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการสร้างสารเคมีที่มีประโยชน์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันของมนุษย์ การเรียนรู้เรื่องเคมียังช่วยให้นักเรียนพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์, การสังเกต, และการทดลองในสถานที่เรียนและสถานที่ทดลอง เป็นทักษะที่มีประโยชน์ในการศึกษาและชีวิตประจำวันในอนาคตค่ะ

สอนพิเศษวิชาวิทยาศาสตร์ (ระดับประถม - มัธยมต้น)

วิชาวิทยาศาสตร์ (ระดับประถม – มัธยมต้น) ถือเป็นหนึ่งในวิชาที่สำคัญและมีความสำคัญในการเรียนรู้ของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นค่ะ โดยในวิชานี้นักเรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในด้านต่างๆ เช่น ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา, และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติและโลกที่เราอยู่อย่างรอบคอบ การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้วิธีการคิดเชิงวิทยาศาสตร์และพัฒนาทักษะในการสังเกต การวิเคราะห์ และการทดลองอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการเตรียมตัวสู่การศึกษาในระดับสูงขึ้นในอนาคตค่ะ

เบอร์โทร. 093-5845418

เจนจิรา คงเรือง

Jenjira Kongruang