ไนโตรเจน (Nitrogen) คืออะไร?

closeup-shot-moss-plants-growing-tree-branch-forest (Website)

ไนโตรเจน (Nitrogen) เป็นธาตุเคมีที่มีสัญลักษณ์ N และหมายเลขอะตอม 7 ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของบรรยากาศโลกและมีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต ไนโตรเจนเป็นธาตุที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการทางชีวเคมี การเกษตร และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในบทความนี้ เราจะมาทำความรู้จักกับไนโตรเจนให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น สำรวจคุณสมบัติ ประโยชน์ และบทบาทสำคัญที่ไนโตรเจนมีต่อชีวิตประจำวันและสิ่งแวดล้อม

ไนโตรเจน (Nitrogen) คืออะไร?

ไนโตรเจน (Nitrogen) เป็นธาตุเคมีที่มีสัญลักษณ์ N และมีหมายเลขอะตอม 7 ไนโตรเจนเป็นธาตุที่พบมากที่สุดในบรรยากาศโลก โดยประกอบเป็นส่วนใหญ่ของอากาศที่เราหายใจ ในรูปของก๊าซไนโตรเจน (N2) ซึ่งเป็นก๊าซที่ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่ไวไฟ นอกจากนี้ ไนโตรเจนยังมีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางชีวเคมี การเกษตร และอุตสาหกรรมหลายประเภท

คุณสมบัติของไนโตรเจน

ไนโตรเจนมีคุณสมบัติที่โดดเด่นหลายประการที่ทำให้มันมีความสำคัญในกระบวนการทางธรรมชาติและการใช้งานในอุตสาหกรรม

 1. ก๊าซไนโตรเจน (N2)
  • ไนโตรเจนในรูปของก๊าซ (N2) ประกอบด้วยอะตอมไนโตรเจนสองอะตอมที่จับคู่กันด้วยพันธะสาม (triple bond) ทำให้มีความเสถียรและยากต่อการทำปฏิกิริยากับสารเคมีอื่น ๆ
  • ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น และไม่ไวไฟ
 2. สารประกอบไนโตรเจน
  • ไนโตรเจนสามารถรวมตัวกับธาตุอื่น ๆ เพื่อสร้างสารประกอบที่มีคุณสมบัติและการใช้งานที่หลากหลาย เช่น แอมโมเนีย (NH3) ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) และไนเตรต (NO3-)

บทบาทของไนโตรเจนในสิ่งมีชีวิต

ไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบสำคัญในกระบวนการทางชีวเคมีหลายประการที่มีบทบาทสำคัญต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต

 1. โปรตีนและกรดนิวคลีอิก: ไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบสำคัญของกรดอะมิโน ซึ่งเป็นหน่วยย่อยของโปรตีน และยังเป็นส่วนประกอบของกรดนิวคลีอิก (DNA และ RNA) ที่มีบทบาทในการเก็บข้อมูลทางพันธุกรรมและการสังเคราะห์โปรตีน
 2. คลอโรฟิลล์: ไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบของคลอโรฟิลล์ ซึ่งเป็นสารที่มีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์แสงของพืช
 3. ฮอร์โมนและเอนไซม์: ไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนและเอนไซม์หลายชนิดที่มีบทบาทในการควบคุมกระบวนการทางชีวเคมีในสิ่งมีชีวิต

บทบาทของไนโตรเจนในการเกษตร

ไนโตรเจนเป็นธาตุอาหารหลักที่จำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช การขาดไนโตรเจนสามารถทำให้พืชเจริญเติบโตช้าและมีผลผลิตต่ำ

การใช้ปุ๋ยไนโตรเจนในเกษตร: การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืช ปุ๋ยไนโตรเจนมีหลายรูปแบบ เช่น แอมโมเนียมไนเตรต (NH4NO3) ยูเรีย (CO(NH2)2) และแอมโมเนียมซัลเฟต ((NH4)2SO4) การใส่ปุ๋ยไนโตรเจนควรพิจารณาจากสภาพดินและความต้องการของพืชในแต่ละช่วงการเจริญเติบโต

บทบาทของไนโตรเจนในอุตสาหกรรม

ไนโตรเจนมีการใช้งานในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เช่น

 1. อุตสาหกรรมการผลิตสารเคมี: ไนโตรเจนใช้ในการผลิตแอมโมเนีย (NH3) ซึ่งเป็นสารเคมีพื้นฐานที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยไนโตรเจนและสารเคมีอื่น ๆ
 2. อุตสาหกรรมอาหาร: ไนโตรเจนใช้ในการผลิตอาหารที่มีการบรรจุในระบบสุญญากาศหรือการบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่ไม่มีออกซิเจน เพื่อรักษาคุณภาพของอาหาร
 3. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์: ไนโตรเจนใช้ในการผลิตเซมิคอนดักเตอร์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

การใช้ไนโตรเจนในเกษตรและอุตสาหกรรมอาจมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น การเกิดมลพิษทางน้ำและอากาศ เมื่อไนโตรเจนที่เกินจากการใช้ปุ๋ยถูกชะล้างลงสู่แหล่งน้ำ ทำให้เกิดการเจริญเติบโตของสาหร่ายและพืชน้ำมากเกินไป ซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในแหล่งน้ำนั้น

สรุป

ไนโตรเจนเป็นธาตุเคมีที่มีบทบาทสำคัญในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นในกระบวนการทางชีวเคมีของสิ่งมีชีวิต การเกษตร และอุตสาหกรรม การเข้าใจและใช้งานไนโตรเจนอย่างถูกต้องจะช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืช รวมถึงลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์และการใช้ไนโตรเจนอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาที่ยั่งยืน

ติดต่อเรา

 • ที่อยู่ :
 • Facebook :
 • Instagram :
 • twitter :
 • LINE :
 • เบอร์โทร :
 • แผนที่ :