ความรู้เกี่ยวกับยางพารา

closeup-shot-moss-plants-growing-tree-branch-forest (Website)


“ยางพารา” เป็นพืชไม้ที่มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้น มีถิ่นกำเนิดในบริเวณลุ่มน้ำแอมะซอนที่ประเทศบราซิลและประเทศเปรูบนทวีปอเมริกาใต้ ชาวพื้นเมืองเรียกพืชชนิดนี้ว่า “เกาชู” (cao tchu) ซึ่งมีความหมายว่า ต้นไม้ร้องไห้ เมื่อมาถึงปี พ.ศ.2313 (ค.ศ.1770) โจเซฟ พรีสต์ลีย์ ได้ค้นพบว่ายางพารามีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถนำมาใช้ลบรอยดำของดินสอได้ จึงเริ่มเรียกว่ายางลบหรือตัวลบ (rubber) ซึ่งเป็นศัพท์ที่ใช้ในประเทศอังกฤษและประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้น ศูนย์กลางของการเพาะปลูกและซื้อขายยางพาราในอเมริกาใต้มักจะอยู่ที่รัฐปารา (Pará) ของประเทศบราซิล จึงทำให้ยางพารามีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักในวงกว้างในวงการเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมโลก

การใช้ประโยชน์และการแปรรูป

ยางพารามีประโยชน์มากมายและมีการใช้งานหลากหลายในอุตสาหกรรมและชีวิตประจำวัน นี่คือบางประโยชน์และการแปรรูปของยางพารา

  1. การใช้งานในอุตสาหกรรมยาง : ยางพาราถูกนำมาใช้ในการผลิตหลายผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในอุตสาหกรรม เช่น ยางสำหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ ที่ยางสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อสร้าง และยางที่ใช้ในการผลิตยางรัดของ
  2. ผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน : ยางพารามีการใช้งานอย่างกว้างขวางในชีวิตประจำวัน เช่น ถุงมือยางทางการแพทย์ สายพานลำเลียง และผลิตภัณฑ์เช่น ของเล่นยางสำหรับเด็ก
  3. การใช้งานในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ : ยางพารายังมีการนำมาใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น ยางที่ใช้ในการผลิตถุงมือยางที่ใช้ในการป้องกัน และยางที่ใช้ในการผลิตฟองน้ำและผลิตภัณฑ์ฟองน้ำสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

การแปรรูปยางพาราทำให้สามารถใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยการผลิตยางแห้งและยางน้ำทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและประโยชน์สูงในทุกช่วงชีวิตของเรา

การกรีดยาง

การกรีดยางพาราคือกระบวนการที่ใช้ในการเก็บรวบรวมยางจากต้นยางพารา โดยท่านจะทำการกรีดเพื่อให้ยางที่ไหลออกมาได้เป็นสารที่เหมาะสมในการนำไปใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆ ซึ่งมักจะเป็นการกรีดด้วยการใช้เครื่องมือพิเศษที่มีดอกจีบเจาะเข้าไปที่ลำต้นของต้นยาง เพื่อให้ยางไหลออกมาเป็นน้ำยางข้นๆ หลังจากนั้นน้ำยางจะถูกนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่มีคุณภาพและมีความนิยมในตลาดโลก การกรีดยางพาราเป็นกระบวนการที่สำคัญและมีการดูแลรักษาให้ถูกต้องเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีที่สุด

เวลากรีดยาง

เวลากรีดยางคือช่วงเวลาที่สำคัญในการเก็บเกี่ยวน้ำยางจากต้นยางพาราให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไปนี้คือข้อแนะนำเกี่ยวกับเวลาและวิธีการกรีดยางให้เหมาะสม

  1. เวลาที่เหมาะสมในการกรีดยาง : ช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุดในการกรีดยางคือ ช่วง 6.00-8.00 น. เพราะเป็นเวลาที่สามารถมองเห็นต้นยางได้อย่างชัดเจนและเก็บน้ำยางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  2. การหยุดพักการกรีด : ในฤดูแล้งหรือช่วงที่มีการผลิใบใหม่ควรหยุดการกรีดยางเพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของต้นยางและการเกิดโรคเส้นดำหรือเปลือกเน่า
  3. การเพิ่มจำนวนวันกรีด : สามารถเพิ่มจำนวนวันกรีดได้โดยการกรีดในช่วงผลัดใบแต่ควรระมัดระวังเพื่อไม่ให้มีผลต่อการเจริญเติบโตของต้นยางและควรหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการเร่งน้ำยาง
  4. การกรีดยางชดเชย : สามารถกรีดทดแทนวันกรีดที่เสียไปในฤดูฝนได้แต่ควรคำนึงถึงการไม่กรีดเกินกว่า 2 วันในรอยกรีดแปลงเดิมและหลีกเลี่ยงการกรีดเมื่อต้นยางเปียกหรือเกิดฝนตก
  5. การกรีดสาย : เมื่อต้นยางเปียกหรือเกิดฝนตกสามารถกรีดหลังเวลาปกติโดยการกรีดสายซึ่งจะกรีดในช่วงเช้าหรือเย็น แต่ในช่วงอากาศร้อนจัดควรหลีกเลี่ยงการกรีดเพิ่มเติมที่ไม่จำเป็น