บริการรับดูแลสวนปาล์มน้ำมัน

รับดูแลสวนปาล์มน้ำมัน ตั้งแต่ระยะเลือกต้นกล้า – ระยะให้ผลผลิต

พื้นที่ภาคใต้ ได้แก่ นครศรีธรรมราช กระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี ชุมพร
บริการในระยะเวลา

  • แบบต่อครั้ง
  • แบบรายเดือน
  • แบบรายปี

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายแล้วแต่จะตกลงกับทางเจ้าของสวน

บริการรับดูแลสวนปาล์มน้ำมัน

เหมาะสำหรับเกษตรกรและผู้สนใจจะมีสวนปาล์มน้ำมันที่

  • มีสวน แต่ไม่มีเวลา ดูแลไม่ไหว
  • มีทุน มีที่ดิน แต่ไม่มีเวลา
  • รายได้จากสวนไม่คุ้มทุน
  • อยากได้รับคำแนะนำเพิ่มเติมในการจัดการให้มีผลผลิตสูง
  • อยากมีสวนแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง
  • อยากมีรายได้หลังเกษียณ

การจัดการสวนปาล์มให้มีผลผลิตสูงและตลอดทั้งปี

การผลิตปาล์มน้ำมันให้ได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่ากับการลงทุน ต้องมีการจัดการตั้งแต่การเลือกพื้นที่ การจัดการดิน การเลือกต้นกล้า การจัดการน้ำและที่สำคัญการจัดการปุ๋ย ให้ปาล์มได้รับธาตุอาหารที่สามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี

บริการรับดูแลสวนปาล์มน้ำมัน

ทางทีมงานทรัพย์โอภาส มีผู้เชียวชาญในการทำสวนปาล์มน้ำมันมามากกว่า 10 ปี ที่ดูแลตั้งแต่ระยะเลือกกล้าจนถึงระยะเก็บเกี่ยว และจัดการสวนปาล์มครบวงจรให้มีรายได้จากผลผลิตที่สูงและมีรายได้ตลอดทั้งปี และรวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพยากรดิน (จบโท ด้านการจัดการทรัพยากรดิน) ที่สามารถตอบทุกข้อสงสัยในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ของดิน การจัดการธาตุอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของปาล์มน้ำมัน และจัดการปุ๋ยให้คุ้มทุน

ประโยชน์จากการใช้บริการรับดูแลสวนปาล์มน้ำมัน

การเพิ่มผลผลิต

การดูแลและบำรุงรักษาสวนปาล์มน้ำมันอย่างเหมาะสมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต โดยมีผลผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น

การลดค่าใช้จ่าย

การบำรุงรักษาสวนอย่างเหมาะสมช่วยลดค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาหรือโรคพืชที่เกิดขึ้น เนื่องจากมีการคัดเลือกวิธีการแก้ไขที่มีประสิทธิภาพและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาต่างๆ ล่วงหน้า

การสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

บริการดูแลสวนปาล์มน้ำมันช่วยให้สวนมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเพียงพอสำหรับการเจริญเติบโตของพืช ทำให้ปาล์มน้ำมันเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ

การเพิ่มมูลค่าของสวน

การดูแลสวนอย่างต่อเนื่องช่วยเพิ่มมูลค่าของสวนให้สูงขึ้น โดยสวนจะมีการผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูง ทำให้มีความเชื่อมั่นและนิยมในตลาด

การอนุรักษ์ทรัพยากร

การใช้บริการรับดูแลสวนปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพช่วยในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยลดการใช้สารเคมีที่ไม่จำเป็นและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมลง

การใช้บริการรับดูแลสวนปาล์มน้ำมันเป็นการลงทุนที่มีผลตอบแทนสูง ทำให้สวนมีผลผลิตที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงมากยิ่งขึ้นในระยะยาว ค่าบริการดูแลสวนนั้นเกิดขึ้นเป็นรายปี และสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการของสวนได้ตลอดเวลา เพื่อให้สวนมีการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนอยู่ในระยะยาวได้อย่างมีความสุขและมั่นใจค่ะ

closeup-shot-moss-plants-growing-tree-branch-forest (Website)
บทความนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงปุ๋ยคืออะไร ประเภทของปุ๋ยที่มีอยู่ และข้อดีของการใช้ปุ๋ยในการเพิ่มผลผล...
closeup-shot-moss-plants-growing-tree-branch-forest (Website)
“ยางพารา” เป็นพืชไม้ที่มีลักษณะเป็นไม้ยืนต้น มีถิ่นกำเนิดในบริเวณลุ่มน้ำแอมะซอนที่ประเทศ...
closeup-shot-moss-plants-growing-tree-branch-forest (Website)
วัสดุปลูก หมายถึง วัตถุต่างๆ ที่นำมาใช้ปลูกพืช โดยทำให้พืชเจริญเติบโตได้อย่างปกติ วัตถุปลูกสามา...
closeup-shot-moss-plants-growing-tree-branch-forest (Website)
อสังหาริมทรัพย์คืออะไร? อสังหาริมทรัพย์หมายถึงอะไร? เป็นคำถามที่เปิดกว้างและน่าสนใจสำหรับผู้ที่สนใจห...
closeup-shot-moss-plants-growing-tree-branch-forest (Website)
หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ มีจุดดึงดูดความสนใจของนักลงทุนอยู่หลายประการ โดยเฉพาะตัวเลขอัตราผลตอบแทนจาก...